l.png

แบรนด์ KONLON เป็นแบรน์ตลับลูกปืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเรื่องคุณภาพและราคาที่เป็นมาตรฐานโดยโรงงานผลิตตลับลูกปืน KONLONได้ผ่านการรับรองจาก ISO9001มาแล้ว ทั้งนี้คุณภาพสินค้าที่ได้รับมาตรฐานพร้อมกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยทำให้ KONLON แบรนด์จากแถบ Asia ของเราได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในตลาดประเทศไทยตลอดมา

KONLON