Careers

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวP.S.M. BEARING CO.,LTD.

 

บุคคลากรทุกท่านถือเป็นส่วนสำคัญของบริษัทPSMแบริ่ง เรามีนโยบายที่จะเติบโตไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะด้านธุรกิจ หรือบุคคลากร เราพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง เราหวังว่าท่านอาจเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มาร่วมสร้างสรรให้องค์กรณ์แห่งนี้เติบโตอย่างเข้มแข็งได้ในอนาคต

1

Sales Engineer

ใจรักในการบริการชื่นชอบการเดินทางบวกกับความรู้ความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรกล ที่สำคัญคือความรู้ในเรื่องตลับลูกปืนสามารถแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาหรือเสนอสินค้าที่ถูกต้องตามความต้องการลูกค้าได้คือหัวใจหลักของการทำงานแผนกนี้

2

Customer Service

การสื่อสารที่ดีและความรวดเร็วในการทำงาน สามารถตอบคำถามและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เป็นคุณสมบัติหลักที่บริษัทฯกำลังมองหา

*สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-882-2888 หรือส่ง E-mail พร้อม Resume ได้ที่ psm_service@psmbearing.com