About

English

click here 

การันตีความเป็นมืออาชีพจากประสบการณ์มากกว่า30ปี

 

บริษัท พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายตลับลูกปืน FAG & INA ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (Schaeffler) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในคุณภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก 

                
บริษัท พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง จำกัดได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่  8 พฤษภาคม  2528 จุดมุ่งหมายของเราไม่ได้เน้นเฉพาะการขายสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่เรายังเน้นในด้านการบริการและพัฒนาระบบที่รวดเร็ว จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า เรามีการเก็บสต๊อกสินค้าที่หลากหลายและสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ใช้อย่างรวดเร็วมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นผู้ให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานในกรณีที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของตลับลูกปืนและแม้กระทั่งปัญหาการทำงานของเครื่องจักร นอกจากตลับลูกปืนแล้วทางบริษัทยังมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็ม แมชชีนเนอรี่ ที่คอยให้บริการในด้าน โซ่, เฟือง, สายพาน และอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับโรงงานทุกประเภท ด้วยประสบการณ์ในด้านการทำงานกับโรงงานอุตสาหกรรมมาโดยตลอด  เราทราบถึงความต้องการจากทางโรงงาน ลักษณะของปัญหา และแนวทางในการช่วยเหลือพร้อมแก้ไขให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี  เพื่อความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานทุกระบบของอุตสาหกรรม

 

การบริการที่ทางบริษัทฯมุ่งเน้นทำอย่างต่อเนื่องนั้นก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องมือและเครื่องจักรในโรงงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิต ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
 

 

          - ผลิตสินค้าได้มากขึ้น 

          - ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

          - มีกระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและความน่าเชื่อถือสูงขึ้น 

          - ให้ผลผลิตคงที่ 

          - ลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา 

          - ลดการหยุดการทำงานของเครื่องจักรอย่างกะทันหัน 

          - ลดระดับความสั่นสะเทือนและความเสียหายของเครื่องจักร เพื่อยืดอายุการใช้งาน 

          - ลดต้นทุนค่าจัดเก็บตลับลูกปืน

          - ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของเจ้าของกิจการ 

          - ยืดระยะเวลาเฉลี่ยของการหยุดซ่อมในแต่ละครั้ง ยืดระยะเวลาในการวางแผนงานบำรุงรักษา 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้า โทร : 02-882-2888

"สต๊อกครบครัน บริการฉับพลัน คุณภาพคัดสรร ต้อง P.S.M."

DJI_0017